OVER ONS

WAAR STAAN WE VOOR?

Over Team loopbaan

Team Loopbaan is de toegewijde ploeg jobcoaches, opgeleid bij yourcoach, die samen met jou op zoek gaan naar de werkelijke uitdaging achter je werkvraag. Wij staan voor een tegelijk warme en professionele aanpak. Geen standaardprocedures, wel gepersonaliseerde en afgestemde gesprekken. Elke sessie is een krachtige ervaring waarin je concrete stappen vooruit zet.

Bij Team Loopbaan geloven we dat iedere uitdaging op werkvlak, een persoonlijke uitdaging is. Als professional en als ondernemer ben jij de bottleneck van je carrière of bedrijf – het kan maar zo groot worden als jij zelf bent en maar zo groot als jij durft denken.

Daarom serveren wij jou trajecten gebaseerd op internationale standaarden, en tegelijk vooral afgestemd op wie jij bent. Want loopbaanvragen zien er aan de oppervlakte vaak hetzelfde uit:

 • Ik wil iets anders maar ik weet niet wat?
 • Ik houd het niet meer vol, maar ik kan of wil niet verminderen of veranderen?
 • Ik moet keuzes maken maar ik loop erin vast?
 • Ik vind geen job die me ligt, en de jobs die me liggen kan ik niet krijgen?
 • Ik wil iets nieuws beginnen maar ik voel me verloren?

 
Maar in de diepte is iedere vraag fundamenteel anders. Daarom werken vaste procedures en stappenplannen niet. Wat écht nodig is, is dat jouw begeleider goed kijkt en luistert wat jouw specifieke uitdaging is en dat je daar gerichte stappen in zet – al vanaf het eerste gesprek.

De shift die je te maken hebt ligt niet enkel in externe stappen – beslissingen nemen, projecten afwerken, je werk anders inrichten, een gesprek met je baas, solliciteren… – maar vooral ook in innerlijke shifts – niet langer bevestiging zoeken, eerst voor jezelf zorgen, je angsten onder ogen komen en durven springen, groter durven denken…

En dat is waar wij bij Team Loopbaan uitstekend in zijn. We werken niet enkel met het klassieke blabla-praatgesprek, maar activeren ook je lijf en je onbewuste via creatief-fysieke en systemische werkvormen. We spreken andere registers aan zodat er informatie naar boven komt waarvan je zelf niet wist dat ze er zat. Wat je meeneemt uit een gesprek is niet enkel een mentaal inzicht, maar vooral een ervaring die blijft nazinderen en die je in beweging zet.

Eens proeven van onze aanpak?

Boek dan eens een gratis kennismakingsgesprek met een van onze begeleiders. Op 30 zo’n minuten brengen we je huidige situatie in kaart, en krijg je een helderder beeld van wat je nu werkelijk te doen staat. Daarna kan je nog beslissen of je daarbij verdere begeleiding kan gebruiken, of je er alleen mee verder werkt.

Gratis kennismakingsgesprek

Onze visie op loopbaanbegeleiding

Als coachinstituut ligt onze nadruk op het begeleiden van de mens achter het werk. Bij coaching worden er geen oplossingen of adviezen gegeven. Wij dagen de klant uit de antwoorden uit zichzelf te halen, vooral via interactie, reflectievragen en opdrachten.

Dat maakt dat we tot de essentie van de vraag komen. Onze benadering is intuïtief, gepersonaliseerd en prikkelend. We maken het de klant niet gemakkelijk, bij ons wordt er gewerkt! De 11 kerncompetenties van het ICF (International Coach Federation) zijn onze basis, waaraan wij loopbaan- en andere formats toevoegen.

Bij coaching staat de zelfredzaamheid van de klant centraal. Onze bedoeling bij ieder gesprek is een +1 te realiseren: de kleinst mogelijke stap om de beweging te starten. Zo zijn en blijven de successen van de klant en niet zozeer de verdienste van de coach. Dat is volgens ons beter voor het zelfvertrouwen en autonomie van de klant, waardoor hij na het traject zelf verder kan, ook op lange termijn.

Onze nadruk ligt op beweging, eerder dan resultaat. Wij geloven dat het beter is dat de persoon initiatief neemt, zaken uitprobeert en vooral vooruit blijft gaan. Eerder dan een vast doel te stellen en daar krampachtig naar te streven, zelfs wanneer de omstandigheden wijzigen en het inzicht voortschrijdt. Mensen die bewegen komen sowieso ergens terecht. Mensen die blijven vasthouden aan een dwingend beeld lopen vast.

Werk wordt gedaan door mensen. Wij richten ons dus vooral op de mens en menselijke processen die spelen bij werkvragen. Daarbij kijken we naar de lagen die gedrag en capaciteiten voorbijgaan: we onderzoeken overtuigingen, waarden, identiteit en missie. Het is meer dan een actieplan. Wij doen aan identiteitsvorming, lifestyle design, aligneren met levensmissie.

Al onze loopbaanbegeleiders zijn gecertifieerde coaches en ondernemers. We hebben zelf werkervaring in het bedrijfsleven en werken ook regelmatig samen met organisaties in allerlei sectoren, waardoor we een genuanceerde en onderbouwde visie en werkwijze hebben. Wij doen niet aan bandwerk en dat zie je ook aan onze coaches. Geen juniors, maar mensen met een verhaal die naast klankbord ook als voorbeeld kunnen dienen. We hebben zelf het traject afgelegd om de job van ons leven te creëren en uit te bouwen.

Wij hebben geen vaste procedure of testbatterij. Wij beschikken over een breed arsenaal technieken, die wij inzetten in functie van de klant. Het is onze overtuiging dat iedere persoon en iedere loopbaanvraag anders is. Er zijn wel patronen, maar toch tonen ze zich anders. Het is voor ons efficiënter en effectiever af te stemmen op de specifieke persoon en vraag van de klant.

Dat maakt dat wij meer vragen van onze coaches: niet enkel een reeks technieken beheersen, maar vooral ook afstemmen op de klant en in staat zijn te bepalen welke de meest relevante is op het moment. Dat vraagt een ontwikkelde coachattitude, ondersteund door regelmatige supervisie, tweemaandelijkse intervisie, yourcoach café en voortdurende bijscholing.

Wij verspillen geen tijd. Het is onze bedoeling dat de klant zoveel mogelijk uit iedere sessie haalt. We checken regelmatig de relevantie van wat we doen en zorgen ervoor dat we recht in het hart van de vraag werken. Ieder gesprek is een constitutieve stap voorwaarts in het proces.

Tijdens de gesprekken focussen we op zaken die de klant niet alleen kan. Dus geen zelfreflectie of lijsten invullen. De gesprekken zijn uitdagende interacties waarin de realiteit en doelen van de klant op de proef worden gesteld. Tussen sessies in geven we opdrachten mee, die kunnen worden besproken tijdens de sessies.

Elk traject wordt afgesloten door een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Daarin wordt de initiële vraag vergeleken met wat ondertussen veranderd en geleerd is en met de acties die nog zullen ondernomen worden.

Wat wij geloven over werk

 • Werk is een verlengde van wie wij zijn
  Zelfs wanneer het ons niet ligt, we het gevoel hebben op de verkeerde plek te zitten… Het vertelt ons veel over wie wij als persoon zijn. Onze keuzes voor studie, vak, sector, werkgever… is gevormd vanuit onze persoonlijkheid, onze geschiedenis, onze overtuigingen en waarden.

 • Nuttig en uitdagend werk is een bron van levensvreugde en zelfvertrouwen
  Dat wensen wij iedereen toe. Wie denkt dat werk enkel dient om centen te verdienen, maakt zichzelf iets wijs en zal het niet volhouden. Op zijn allerminst zou het een manier moeten om andere zaken mogelijk te maken die ons wel passioneren. Wie met tegenzin werkt en daar dan van moet bekomen door van zichzelf weg te lopen in feest en onnozelheid, verspeelt zijn leven.

 • Je kan de job van je leven niet vinden, je kan hem enkel maken
  Wie niks doet, kan ook niks worden. Wie in de veiligheid afwacht, wordt niet gevraagd voor spannende projecten. Hoe meer je actief zoekt en doet, hoe meer je als werkkracht kan en wordt.

 • Het werk is nooit gedaan
  Wie werkt aan een ‘levenswerk’, doet dat tot het einde van zijn dagen.

 • Iedere verandering heeft een prijs
  De overgang van je huidige werk naar een beter werk kost altijd iets. Je zal bepaalde zaken moeten af- en opgeven: salaris, bedrijfswagen, het bekende, collega’s die je nauw aan het hart liggen… Wie de prijs voor verandering onderschat, begrijpt meestal niet waarom hij of zij toch maar niet die stap zet.

 • Het is belangrijker stappen te zetten, dan een perfect plan te hebben
  Als je een idee hebt van de richting, moet je zo snel mogelijk stappen zetten. Reflectie geeft je niet voldoende feedback om uit te maken of iets voor jou is en of je het voldoende kan. Enkel contact met de realiteit geeft je de nodige informatie om verder te kunnen. In plaats van dus in je hoofd vanalles uit te werken, begin je best zo snel mogelijk in de praktijk te stappen. Dat hoeft niet altijd te impliceren dat daarvoor zwaar geïnvesteerd moet worden of dat je je werk moet laten vallen; integendeel.

 • Het is niet altijd leuk
  Zelfs de meest zinvolle, op je lijf geschreven job is soms moeilijk, lastig, beangstigend, saai. Onze definitie van passie is: “De bereidheid om voor iets af te zien.” Wie verwacht dat de ideale job altijd leuk is, zal vaak teleurgesteld zijn.

 • Het gevoel van voorbestemdheid komt pas tijdens de spannende reis
  Wacht niet op de job die jou in het gezicht springt en zegt: “Dit is het!” Als die job al zou bestaan, is het ook nooit permanent. Je moet eerst verblind en twijfelend, gegidst door een wispelturig innerlijk kompas, toch je pad bewandelen, om dan om te kunnen draaien en zeggen: “Ik had het kunnen weten, het was altijd zo duidelijk”. En die reis eindigt nooit.