De klant
Arteveldehogeschool is een onderwijsinstelling in Gent. Zij bieden verschillende opleidingen aan en begeleiden studenten met studieadvies.

De vraag: Interne medewerkers opleiden tot loopbaanbegeleiders, op een manier die erkend wordt door VDAB en voldoet aan de International Coach Federation (afgekort ‘ICF’) voorwaarden.

De doelstellingen:
1. Het intern loopbaanbeleid optimaliseren.
Het huidige loopbaanbeleid binnen Arteveldehogeschool uitbreiden met interne loopbaangesprekken. Daarvoor wil Arteveldehogeschool graag beroep doen op de talenten en kwaliteiten van hun eigen medewerkers/coaches.
2. Uitbreiden van de algemene kennis omtrent het thema ‘loopbaan’.
Arteveldehogeschool ontvangt steeds meer projectaanvragen, zowel intern als extern, omtrent het thema ‘loopbaan’. De kennis over dit thema willen zij graag uitbreiden.
3. Bestaande dienst ‘Studieadvies’ uitbreiden met loopbaanbegeleiding.
De bestaande dienst studieadvies begeleidt studenten bij hun studiekeuze. Dit aanbod wou Artevelde Hogeschool uitbreiden met loopbaanbegeleiding voor oud-studenten die hun eerste stappen zetten of hebben gezet op de arbeidsmarkt.
4. Arteveldehogeschool beschikt binnen hun team over verschillende coaches en mensen met coachende vaardigheden. De talenten van hun eigen mensen wil Arteveldehogeschool graag inzetten bij de uitbouw van het intern loopbaanbeleid en intern loopbaancentrum.

De oplossing: Een opleiding tot loopbaancoach op maat voor de interne medewerkers van Arteveldehogeschool, die voldoet aan de voorwaarden van VDAB en het ICF.

De keuze voor Yourcoach:
Bij de keuze voor een geschikt trainingscentrum had Arteveldehogeschool verschillende aandachtspunten:
– Een opleiding op maat, die verder bouwt op de huidige kennis van hun medewerkers. Sommige coaches hebben al meer dan 10 jaar ervaring. Het is dus belangrijk dat de opleiding verder bouwt op die kennis en ervaring.
– Klik met de trainers. Voor Arteveldehogeschool is het belangrijk dat de trainers zich kunnen inleven in het specifieke werkveld van het onderwijs.
– Brede aanpak van het thema ‘loopbaanbegeleiding’. Waarbij de aandacht vooral gaat naar een ruim aanbod tools, methodieken en vormen die hun medewerkers zullen aanleren.

Uit verschillende offertes en gesprekken is de beslissing gevallen voor Yourcoach.

De opleiding tot loopbaanbegeleider:
De opleiding is op maat gemaakt voor de klant, bestaat uit zes opleidingsdagen. Tijdens de opleiding leren we alles aan om praktisch aan de slag te gaan als loopbaancoach.
Wij vertrekken vanuit het theoretische kader, maar de nadruk ligt vooral op het oefenen van de tools en technieken tijdens de opleidingsdagen. We geven de tools mee die wij zelf gebruiken om iemand zijn carrière in beeld te brengen en in de juiste richting te gidsen (vb. loopbaancompetenties).

Voor een verdere omschrijving verwijzen we graag terug naar pagina XX van deze offerte.
OF meer informatie over de opleiding vind je hier: WEBSITELINK

Het resultaat voor de klant:
1. Het intern loopbaanbeleid binnen Arteveldehogeschool werd uitgebreid op basis van de opgedane kennis.
2. De kennis (tools, methodieken en vormen) worden voor verschillende projecten regelmatig ingezet. De opleiding tot loopbaanbegeleider heeft niet alleen een impact bij de externe projecten (vb. voor overheidsinstanties). De deelnemers geven ook aan dat zij de kennis en ervaring meenemen in de manier waarop zij hun eigen opleidingen binnen Arteveldehogeschool geven. Verschillende tools, oefeningen of methodieken worden ingezet tijdens de opleidingen.
3. De interne opleiding bracht Arteveldehogeschool de nodige tools, vormen en methodieken om hun intern loopbaancentrum vorm te geven en op te zetten.
De dienst Studieadvies is op vandaag uitgebreid met het aanbod ‘loopbaanbegeleiding’ die voldoet aan de voorwaarden van VDAB. De oud-studenten kunnen bij de dienst terecht met loopbaancheques. De studie- en loopbaanbegeleiders ervaren deze dienst als een meerwaarde voor de oud-studenten.

Opvolging na het traject:
De deelnemers van de opleiding tot loopbaanbegeleider hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan maandelijkse intervisies, georganiseerd door Yourcoach.

Getuigenissen van de klant:

“Het unieke aan de opleiding was dat Tom & Benjamin niet vertrokken vanuit een boek of één theoretisch kader, zij hanteren een creatieve en activerende aanpak. Dit was voor mij als deelnemer, die al ruim 10 jaar ervaring heeft als coach, zeer verfrissend. Daar waar ik voorheen vasthield aan één vorm, m.n. inspirerend coachen, heb ik in deze opleiding geleerd om verschillende kaders toe te passen en creatief in te zetten.

De stijl van Tom en Benjamin lijkt op het eerste zicht zeer verschillend maar bleek al snel complementair, het afwisselen van de rustige met dynamische aanpak was heel fijn.

De opleiding heeft voor mij een nieuwe kijk gebracht op hoe ik opleiding geef en studenten begeleid. Ik gebruik nog dagelijks de oefeningen uit de opleiding. De opleiding was zeker verrijkend met een impact die veel breder is dan aanvankelijk gedacht.”
– Ida V.
Deelnemer

“In het coachingsveld heb je veel vormen en we waren aangenaam verrast door de stijl en aanpak van Yourcoach. Hun stijl is eclectisch, ze hanteren een brede range tools en methodieken: vb. verbaal, beweging, visueel, creatief… enkele van de tools lagen sommige deelnemers wat minder en dat was oké, dat hoefde ook niet, er waren voldoende tools waarin zij zich wel kunnen vinden om mee aan de slag te gaan.”
– Bram v.
Diensthoofd HR en professionalisering

Antwoord op de vraag: ‘Wat vond jij van de trainers, Tom Hallez en Benjamin Ball?’:
“De max, leuk om ze allebei mee te maken en hun stijl te leren kennen. Heel tof hoe ze je direct in de opleiding dingen aan de lijve laten ondervinden. Ze beheersen hun vak.”
– Eva B.
medewerker dienst Studieadvies en loopbaanbegeleider